ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਪੀ.ਆਈ.ਓ: ਡਾ. ਮੀਨਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੀ.ਐਚ.ਐਸ.ਸੀ)

ਐ.ਪੀ.ਆਈ.ਓ: ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਜਲੀ ਮਹਾਜਨ